HISTORIE VETERAN CAR CLUBU PÍSEK

Veteran Car Club v Písku byl založen v roce 1976 za přičinění pánů Jiřího Novotného, Zdeňka Šlechty a Josefa Drašnara, kterým se za velmi krátkou dobu povedlo přivést kamarády nadšené pro veteránské hnutí, a tím vybudovat širokou členskou základnu.

Zastřešující organizací pro VCC byl v té době jako všude Svazarm. Ten poskytoval různé výhody, ale i omezení, které doba nařizovala. Přesto se pořádalo mnoho akcí, které přinesly výhody členům, radost kolegům z ostatních klubů, a potěšily mnoho diváků. Jela se jízda do vrchu na Vohybal, Živec, automobily byly také několikrát k vidění na motokárovém okruhu a při jízdě užitkových vozidel. Pořádaly se výměnné burzy, společenské večery, zájezdy. Zúčastňovali jsme se i závodů, výstav, burz a ostatních akcí pořádaných jinými kluby. Vždy s úspěchem. V poslední řadě jsme reprezentovali Svazarm v průvodech na 1. máje mezi alegorickými vozy, také besedami mezi pionýry na letních táborech.

Vše výše uvedené se odehrávalo v době mezi rokem 1976 a 1989. Po tomto roce dochází k útlumu v činnosti klubu z důvodu existenčních starostí členů, kteří se přestávají aktivně podílet na pořádání jednotlivých akcí.

V současné době VCC Písek pořádá setkání, výstavy, jízdy, besedy a další zajímavé akce jako v minulosti. O jednotlivých činnostech VCC Písek jsou příznivci našeho klubu informováni na klubovní schůzce vždy první čtvrtek v měsíci v salonku restaurace Olympie, Harantově ulici v Písku, nebo prostřednictvím těchto stránek a další inzerce. Vzhledem k možným změnám výborových schůzí je možné se informovat u členů výboru VCC – viz kontakty.