Pravidelně se o akcích našeho klubu píše v tisku.

40 let VCC, Písecký deník 12.2.2016   XV. písecká jízda historických vozidel, Palackého sady 9.6.2014   Písecké postřehy, 11. 6 . 2014